h

Nieuws van de afdeling

29 januari 2022

Speerpunten SP Leusden

SPEERPUNTEN IN ONS PROGRAMMA

Kik hier voor het gehele partijprogramma van de Gemeenteraadsverkiezingen 

De SP staat dicht bij de mensen en kiest in onze gemeente voor een eerlijke politiek met de volgende actiepunten waar de SP de komende vier jaar voor zal staan. Of het betaalbaar is? Het zijn en blijven politieke keuzes! De belangrijkste speerpunten voor ons zijn:

  1. Een zorgzame gemeente, waar iedereen de zorg krijgt die noodzakelijk is en waar kwetsbare jongeren recht hebben op zorg zonder marktwerking en wachtlijsten. Waar ouderen in een zorgbuurthuis in eigen omgeving een fijne oude dag kunnen hebben. Een gemeente waar armoede niet thuis hoort en kinderen die in armoede opgroeien alle noodzakelijke steun krijgen van de gemeente.
  2. Een leefbare gemeente, waar iedereen recht heeft op een betaalbare woning en het aantal sociale huurwoningen wordt uitgebreid. Een veilige leefomgeving met wijkkamers in elke wijk waar buurtbewoners medezeggenschap krijgen over de inrichting en het onderhoud van hun eigen wijk. Waar belangrijke voorzieningen zoals de Bibliotheek, Fort33, Zwembad Octopus, De Korf en Theater De Tuin behouden blijven.
  3. Een mobiele gemeente, waar de lijnbus terugkomt in elke wijk en de auto wordt teuggedrongen door een sluitend openbaar vervoersnet dat heel Leusden, Achterveld en Stoutenburg met Amersfoort verbindt.
  4. Een schone gemeente, met een groen maar rechtvaardig milieu- en klimaatbeleid, waar de inwoners direct betrokken worden en medezeggenschap hebben over een klimaatrechtvaardig beleid. Met allereerst op alle daken van bedrijven en woningen zonnepanelen. Waar de grootste vervuilers de rekening betalen en de rekening niet eenzijdig bij de inwoners wordt gelegd.  En waar ernstig milieuvervuilende middelen zoals glyfosaat aan banden worden gelegd.
Lees verder
2 juli 2021

Mooie actie van SP Leusden voor ouders toeslagenaffaire

Foto: SP

Op zaterdag 22 mei was SP Leusden met veel partijgenoten in actie voor de ouders die getroffen zijn door de toeslagenaffaire. Van duizenden ouders werden levens verwoest door onterechte beschuldigingen van fraude. Ook in de gemeente Leusden zijn tientallen ouders door neoliberaal overheidsingrijpen in de problemen gekomen. Ondanks dat dit, met de aardbevingsellende in Groningen, een der grootste naoorlogse politieke schandalen is, treuzelde het neoliberale kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie in te grijpen. Nog steeds wachten veel ouders op de compensatie voor deze ellende!

Lees verder
5 maart 2021

Onze nummer 3 op de lijst, Mahir Alkaya, over de doorberekening van het CPB

Onze Mahir Alkaya (nummer drie op de lijst voor de Tweede Kamer) legt het SP verkiezingsprogramma na de doorberekening van het CPB (Centraal Plan Bureau) nog eens piekfijn uit. Met veel positieve gevolgen voor de rechtvaardigheid in ons land. Dat is duidelijk. Wel opvallend. Het CPB meent te weten hoe dit programma over 40 jaar uitpakt. Mahir legt uit dat dit niet klopt!

Foto: SP

 

Lees verder
3 maart 2021

Actie SP Leusden bij zorgcentra en supermarkten groot succes!

Foto: SP
De reacties waren hartverwarmend! SP Leusden had voor 600 medewerkers een zakjes chocolade euromuntjes laten maken bij onze lokale Leusdense winkel. Die werden aangeboden met een solidariteitskaart aan de drie zorgcentra en de zeven grote supermarkten in Achterveld en Leusden, omdat deze werkers in de frontlinie een hart onder de riem verdienen met een eerlijke beloning. Lees verder
20 februari 2021

Annet Belt definitief op de lijst voor de Tweede Kamer!

Onze Annet Belt staat nu definitief op de SP lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen! We zijn trots op haar en het is alweer een reden om op de Socialistische Partij te stemmen. Annet zet zich ook in Leusden in voor een eerlijk inkomen, een eerlijke overheid, eerlijke zorg en betaalbaar wonen voor elke dorpsgenoot! Dus stem 17 maart SP!

Lees verder

Pagina's

Nieuws per jaar

U bent hier