h

Syntus: De nieuwe buslijnen in Leusden en Woudenberg zijn prima!

18 april 2016

Syntus: De nieuwe buslijnen in Leusden en Woudenberg zijn prima!

Afbraak van het Openbaar Vervoer in Leusden en Woudenberg door Provinciale Staten


De peiling, die hier eerder stond, is verwijderd om technische redenen; het bleek te eenvoudig om de uitkomsten van de peiling te beïnvloeden

 


Zoals bij veel Leusdenaren en Woudenbergers al bekend hebben de Provinciale Staten onlangs een nieuwe aanbesteding gedaan voor het openbaar vervoer in de hele Provincie Utrecht.

De goedkoopste aanbieder, Syntus, heeft de opdracht gekregen om op basis van een door hen ontwikkeld vervoersplan het busvervoer te gaan verzorgen vanaf 11 december 2016.

Dit betekent dat veel buslijnen in de provincie en dus ook in en om Leusden gaan wijzigen. Er gaan lijnen verdwijnen en andere bussen gaan minder vaak rijden of stoppen bij minder bushaltes.
Syntus en de Provincie zeggen dat u sneller op uw bestemming bent. Logisch, als je hele wijken overslaat!

Langenbeek, Bosveld, Munnikhove en Zwanenburg en ook De Biezenkamp en Woonzorgcentrum ‘t Hamersveld zullen straks niet meer met het OV bereikbaar zijn.
Het verdwijnen van lijn 81 langs de Heygraeff naar Zeist is onbegrijpelijk. Ook de wijzigingen aan lijn 80 en 83 zijn een verschraling, terwijl beweerd wordt dat we er op vooruit gaan.

De SP Leusden/Woudenberg bereidt acties voor om er alles aan te doen om deze verschraling een halt toe te roepen en roept u op om uw stem te laten horen. Teken onze petitie! U vindt ons regelmatig in de winkelcentra en in de wijken, deur aan deur. Ook kunt u uw steun laten blijken via een reactie op dit bericht.

Marktwerking in het OV? Een ontzettend slecht idee!

Reacties

Ik ben het met dit bericht totaal niet eens. Laat ik er maar eens inhoudelijk op ingaan:
Ten eerste is Syntus niet de goedkoopste aanbieder. In tegendeel: ze hadden het grootste aanbod voor een vastgesteld bedrag. In vergelijking met de huidige situatie zijn er 8% meer dienstregelinguren dus een bezuiniging is het zeker niet.
Dat lijn 17 wijken niet meer aandoet klopt, maar het feit is dat tweederde van het dorp 8x per uur een bus in de buurt hebben, dus het merendeel van Leusden gaat er sterk op vooruit. Voor de mensen die verder weg wonen gaat het deel dat mobiel is er wel op vooruit, want 5 minuten langer moeten lopen voor 7,5 minuut kortere wachttijd is een verbetering. Uit onderzoeken blijkt het immers dat het grootste deel van de bus gebruikers liever iets verder weg een halte hebben waar de bus sneller en vaker rijdt dan een minder frequent fijnmazig netwerk.
81 is spijtig maar logisch aangezien zowel heygraaf als de begraafplaats geen regelmatige stroom reizigers hebben die een OV verbinding met een regelmatige dienstregeling zal rechtvaardigen. De kern Austerlitz, het henschotermeer en de Piramide blijven overigens nog wel bediend.
Aan 80/83 wijzigt weinig, lijn 80 neemt de spitsritten van 83 over en binnen Veenendaal gaat 83 vaker rijden. Alleen Renswoude gaat er in de spits op achteruit, maar de omvang van dit dorp is dan ook zeer klein.

Gr.
Vince

Woon al 31 jaar in Leusden op de Kuperssingel. Bus is op loopafstand, namelijk Burgemeester v.d. Postlaan. Die gaat ook weg. Een schande zeker voor de gehandicapten die hier ook vlak bij wonen en ook van deze lijn gebruik maken. Moeten we nu helemaal opstappen bij de Groene Zoom ? En bejaarden en mensen met een beperking, daar is dit toch veels te ver voor. Schandalig, meer woorden heb ik er niet voor anno 2016 !

Ik maak bijna iedere werkdag gebruik van lijn 77 en snap niet waarom de lijn moet verdwijnen. Je kunt niet zeggen dat de huidige bussen leeg rondrijden. Na december komen hele delen van Leusden verder lopen/fietsen van een bushalte te liggen. Door het verdwijnen van de lijn neemt in ieder geval mijn reistijd toe. Leuk dat de bussen om de 7,5 minuten rijden. Helaas doen de treinen dat niet. In de praktijk heb je daardoor toch een kwartierdienst + 10 minuten extra lopen!

Een reactie op de eerste reageerder, @Vince.
Dat er weinig aan 80/83 veranderd klopt niet. 83 verdwijnt in het geheel tussen Veenendaal en Amersfoort. 80 gaat de helft minder vaak rijden. Dat Renswoude klein is en de Heygraeff niet vaak genoeg wordt bezocht mag er niet toe doen. Het is immers OPENBAAR vervoer. Dus voor iedereen toegankelijk. Dat is in de nieuwe situatie niet het geval. Dan is het vervoer volgens de werking van de markt. Daar waar geld te verdienen is worden bussen ingezet. Dat je daar dan vaker bussen laat rijden lijkt 8% meer bussen maar dat betekent alleen maar 8% meer inkomsten voor de vervoerder. Bovendien heb ik mensen gehoord die aan de route wonen waar de bus vaker gaat rijden en die maken zich ernstig zorgen over de verkeersveiligheid.

Beste Ruud,
de ritten van 83 in de spits worden tussen Scherpenzeel en Amersfoort overgenomen door lijn 80. Dus alleen in de daluren gaat de verbinding Renswoude-Amersfoort er iets op achteruit (En de bus rijdt niet meer door naar de Klomp, maar daar had hij sowieso al geen aansluiting op de treinen).
De marktwerking is zeer positief voor het openbaar vervoer. Juist doordat de kostendekkingsgraad hoger is kunnen er meer bussen rijden. Je kunt van hetzelfde geld veel meer bussen rijden met een kostendekkingsgraad van 50% dan van 10%. Daarom denk ik dat we lege bussen zoveel mogelijk moeten tegengaan. Dit betekent echter niet dat dorpen verstoken moeten worden van openbaar vervoer, maar dat op plekken en tijden waar het niet rendabel is belbussen moeten worden ingezet zoals nu al heel goed wordt gedaan in Zeeland, Friesland en de Veluwe.
De provincie heeft echter ondanks suggesties van Syntus vraaggestuurd openbaar vervoer verboden in het PvE. Ik snap dan ook niet waarom er nu pas een petitie wordt gehouden terwijl de grote lijnen voor dit vervoersplan er al lagen in het PvE.
Het klagen over verkeersveiligheid vind ik een erg knullig iets: mensen klagen altijd over bussen terwijl er nooit wordt gesproken over de vele auto's die nu al door de straat rijden (Waarvan het merendeel waarschijnlijk een minder strikt rijprotocol hebben dan buschauffeurs)

Vriendelijke Groet,
Vince

Beste Vince,

Werk je soms voor Syntus want je brengt de zaken net zo rooskleurig als dat zij doen. Echter moet je wel juist informeren.
De 80 wordt in frequentie gehalveerd. In de spits komt x80 er 'bij'. Er veranderd dus in feite niets aan lijn 80 maar 83 vervalt. Het aantal bussen per uur gaat achteruit tussen Veenendaal en Leusden. Daar kan je geen speld tussen krijgen.
"Daar had hij geen aansluiting op de treinen" is een kolderieke uitspraak. Hij kwam in elk geval bij de treinen. Als je daar dan 15 minuten ongeveer moest wachten was er in elk geval een trein. Marktwerking is zeer positief voor het verdienmodel in het OV en ik ben het eens dat op de plekken waar veel mensen zijn meer wordt vervoerd. Echter is op veel plekken geen OV meer na 11 december. En sorry hoor als je een bus met 5 mensen leeg noemt begrijp ik het dan niet of begrijpt de Provincie het dan niet?
Bovendien wordt bij het bepalen van het aantal reizigers per bus, het totaal van de dag gedeeld door het aantal reizigers en dat je dan soms onder de 6 komt kan ik me voorstellen. Dat er dan in de spits nog steeds 10 of meer mensen inzitten en dat er alsnog zo'n 80 reizigers per dag met die lijn willen reizen wordt volkomen genegeerd. Bovendien is het schrappen van bussen bij bejaardenhuizen en woonzorgcentra voor gehandicapten onacceptabel!
Belbussen worden door vrijwilligers bestuurd en zijn naast dat het verdringing van arbeid is, ook nog eens niet flexibel genoeg inzetbaar waardoor voor veel mensen de reistijd veel langer wordt. Net als bij het gebruik van de regiotaxi.
Dat er nu pas een petitie wordt gehouden komt voornamelijk door het feit dat zowel de Provincie als de gemeenten pas na gunning van de concessie en het presenteren van het vervoersplan door Syntus de bewoners op de hoogte heeft gesteld van de nieuwe plannen en zoals u misschien weet zit de SP Leusden niet in de gemeenteraad en was ze niet eerder op de hoogte. In de hele provincie geldt dat het gros van de burgers niet eens weet dat Syntus de nieuwe vervoerder wordt. (Als Connexxion tenminste niet haar beroep gegrond ziet)
Dat u het klagen of zoals ik het noem: het uitspreken van de zorgen, over verkeersveiligheid knullig noemt getuigd van het feit dat u zich niet bekommerd om wat er bij de burger leeft en dat u bezig bent om dit vervoersplan er door te drukken waardoor Syntus veel geld kan gaan verdienen. Het gaat ook niet om rijprotocollen. Op de Vlietsingel komt zelden een vrachtwagen en nu komen er enkele bussen per uur. Straks rijden er 12 per uur en als ze zich net zo gaan gedragen als de chauffeurs nu langs de wijken Bosveld, Langenbeek Munnikhove en Zwanenburg dan wordt het in die wijk, waar veel kleine kinderen spelen, levensgevaarlijk. Het zou Syntus sieren om daar iets minder laconiek over te doen.

Beste Ruud,

Ironisch dat je eerst zegt dat ik voor Syntus werk en daarna zegt dat ik slecht geïnformeerd ben. Nog ironischer dat je juist zelf laat zien dat je slecht geïnformeerd bent. x80 is geen extra lijn maar gaat doordeweeks overdag in plaats van lijn 80 rijden, deze rijdt dan een snellere route in plaats van via Leusden Zuid te rijden. Deze lijn gaat in de spits 4x per uur Renswoude-Amersfoort rijden (zelfde frequentie 80-83) daarbuiten 2x per uur wat iets minder is dan de 3x per uur van de combinatie 80-83 nu, maar absoluut helemaal geen halvering.
De aansluiting van 83 is 22 minuten op de trein naar Nijmegen en 27 minuten op de trein naar Den Helder, dus zeg maar geen aansluiting. De 80 sluit met zijn halfuursdienst juist perfect aan op de halfuursdienst van de treinen op de klomp dus deze wordt in de praktijk exclusief gebruikt door mensen uit Scherpenzeel Renswoude. (de 83 sluit juist weer vanuit Veenendaal West aan op de treinen op de
klomp, maar deze blijft dan ook behouden).
De reizigersaantallen waar jij het over hebt doen helemaal niet ter zake: Heygraaff heeft gemiddeld 3 reizigers per dag per richting. Voor Leusden zuid blijft er een buurtbus rijden wat voldoende is.
Graag wil ik daarnaast dat je eerst je onderzoek doet voordat je er vanuit gaat dat alle belbussen door vrijwilligers worden gereden! de voorbeelden die ik noemde: De kolibrie in de Veluwe, de haltetaxi in Zeeland en de opstapper in Friesland worden met betaald personeel gereden! De reistijd blijft hetzelfde, hij rijdt echter nog steeds volgens een dienstregeling. Er hoeft alleen gereserveerd te worden wat er voor zorgt dat er geen lege ritten meer gereden hoeven te worden en wat de kosten sterk drukt zodat er meer geld over blijft waardoor je belbussen wijder kunt inzetten zodat je bijvoorbeeld plekken die eerst alleen maar doordeweeks OV hadden nu ook in het weekend OV kan bieden.
Nogmaals werk ik niet voor Syntus, maar ben ik een gewone burger die regelmatig met de bus reist en die wel tevreden is over het nieuwe vervoersplan van Syntus, maar geloof wat je wilt.
Ik zie veel vaker auto's gevaarlijk rijden door woonwijken dan bussen, bussen zijn tenminste begrensd. Ik zie daarom ook liever minder auto's rijden dan minder bussen.

Vriendelijk groet,
Vince

Beste Vince,

Misschien is dit niet de beste plaats om onze discussie te voeren, ik denk dat de mensen van de SP dit misschien niet leuk zullen vinden. Vooralsnog wordt het in elk geval toegelaten. Waarvoor mijn waardering!

Ik heb niet gezegd dat je verkeerd geïnformeerd bent (in tegendeel zelfs) maar dat je niet juist informeert. Je brengt naar mijn mening de informatie in een gekleurde vorm zoals heel toevallig Syntus ook doet. Ik heb veel presentatiestukken doorgenomen over de het vervoer in de omgeving en heb voor mezelf vastgesteld dat de nadruk in die stukken is gelegd bij de voordelen en dat de nadelen zijn verzwegen of gebagatelliseerd.
Ik heb ook niet gezegd dat X80 een extra lijn is. Ik heb *¨
niet voor niks quotes gebruikt in mijn opmerking dat die er 'bij' kwam en heb ook gezegd dat er dus weinig veranderd aan lijn 80. Nogmaals, je kan er geen speld tussen krijgen dat het aantal bussen per uur minder word over de dag genomen. In totaal dus een verslechtering. Dat die bus dan niet meer door Leusden gaat is ook niet voor iedereen gunstig. Bedenk dat ook.
Het reizigersaantal van 3 per dag voor de Heygraeff vind ik een bijzondere constatering als je *gewoon een reiziger* bent en geen medewerker van Syntus. Dit is namelijk geen openbare informatie naar mijn idee. Graag hoor ik het van je als je dat ergens in een stuk hebt gelezen wat ik ook zou kunnen vinden want daar ben ik al lang naar aan het zoeken!
Het aantal reizigers op lijn 81 doet er wel degelijk toe omdat in het Programma van Eisen gesproken wordt over een aantal van 6 of meer reizigers per bus. Als je in de spits in Woudenberg telt kom je regelmatig ruim boven dat aantal uit. Mensen die nu met die lijn naar Zeist gaan, bijvoorbeeld voor werk, worden straks voor het blok gezet en moeten lang omreizen via Utrechtse Heuvelrug. In het weekend is dat straks überhaupt niet mogelijk.
Het gaat dus niet alleen om de Heygraeff maar over de hele lijn en dan zijn er beduidend meer reizigers dan 3 per dag! Overigens zal die 3 per dag ook een gemiddelde zijn.
Hoe kom je er nu weer bij dat ik beweer dat alle belbussen door vrijwilligers worden gereden. Ik stel alleen dat de belbus die door de gedeputeerde is voorgesteld voor lijn 81 en met name voor de Heygraeff, namelijk die van MeanderOmnium, in principe door vrijwilligers wordt gereden. De reistijd, netto, verandert niet nee. Maar met de tijd die je moet meerekenen voor het wachten op diverse verbindingen (Er is immers een marge in de aankomst en vertrektijd van veel belbus- en regiotaxidiensten) loopt de reistijd behoorlijk op. Als ik bijvoorbeeld vanaf Leusden, in de wijk Langenbeek, met de nieuw voorgestelde buurtbus 509 wil reizen naar Woudenberg, de Heygraeff moet ik per enkele reis ongeveer een uur extra rekenen. Namelijk een marge van een half uur in Woudenberg bij halte de Poort om over te stappen op belbus of regiotaxi en in Leusden gaat de buurtbus straks 1 x per uur en dat is dus in het gunstigste geval ook een half uur extra. Overigens rijdt de belbus van MeanderOmnium vanaf 8.30 en tot 17.00 wat voor het personeel van de Heygraeff in elk geval niet afdoende is.
De diensten die jij noemt in andere provincies ken ik niet en als je zegt dat die volgens een dienstregeling gaan dan zal dat zo zijn. Het feit ligt er dat dat soort regelingen bij de Heygraeff niet worden genoemd door de Provincie, noch door Syntus. Er worden alleen extra diensten in de zomervakantieperiode voorgesteld in verband met het Henschotermeer. Onafhankelijk van het weer en ook alleen maar in die korte periode. Er wordt geen rekening gehouden met de diverse campings ter plaatse omdat er niet 'geteld' is in de periode dat deze campings intensief in gebruik waren. Overigens moet de belbus die in dit geval wordt voorgesteld volgens de eigen website 2 tot 3 dagen vooraf worden besteld en dat is natuurlijk onmogelijk in de praktijk voor bezoekers van de Heygraeff en achterliggende campings.
Om dan ook nog iets te zeggen over het ¨We Helpen¨ programma van Syntus: Dat is leuk gevonden als initiatief waarbij mensen elkaar kunnen helpen om bijvoorbeeld een kast te vervoeren of een bankstel te sjouwen maar als alternatief voor het OV zodat ouderen en minder-validen toch nog bij de bus kunnen komen vind ik het schandelijk dat het in dit land al zover is afgebrokkeld. En dan durft Syntus het ook nog ¨WE helpen¨ te noemen. Syntus helpt daarbij helemaal niemand. Noem het dan ¨U helpt elkaar¨

Het gaat tot slot bij de veiligheidsaspecten niet met name om het gevaarlijk rijgedrag van bussen maar door de bochtige en niet heel brede weg in wijk 't Vliet met name om de grootte van de bussen en het niet te vermijden beperkte zicht rondom de bus vanuit de bestuurderspositie, in combinatie met kleine kinderen. Het is een regelmatig gehoorde zorg van bewoners.

En inderdaad ik mag geloven wat ik vind en jij mag ook vinden wat je vind. Ik geloof niet dat je een gemiddelde reiziger bent. Daarvoor is je pleidooi te gekleurd en ben je te goed geïnformeerd. Je hebt de zogenaamde insiderinformatie die de gemiddelde burger niet heeft. Wees gewoon eerlijk daar bereik je meer mee. :-)

Vr, gr, Ruud.

Heren (naar ik aanneem),
Als webmaster bied ik jullie nog steeds dit podium om te reageren. Wel krijg ik er steeds meer moeite mee om deze discussie door te laten gaan.

Voorlopig laat ik dat ook zo, maar probeer het netjes te houden. Het gevoel dat mij bekruipt is dat achter de teksten, die overigens steeds langer lijken te worden, een hoop verwijten naar elkaar te vinden is. Een tip: probeer het kort(er) te houden en niet in herhalingen te verzanden. Dat is ook voor andere lezers niet interessant. Overigens moet ik zeggen dat ik deze discussie (van mijn kant natuurlijk gekleurd) wèl interessant vind, omdat hier voor mij wel nieuwe informatie inzit die ik vanuit mijn functie binnen de SP Leusden en Woudenberg belangrijk vind, gezien vanuit beide kanten.
 

Beste meneer Otter,

Ik staak mijn verdediging ;-)
Bedankt voor uw begrip.

Vr, gr,
Ruud.

Beste Ruud,

Je hebt helemaal gelijk dit is geen plek om te discussiëren. Daarom ga ik in dit bericht niet inhoudelijk op argumenten in. Zou je me een Mail naar Vincent_typerrr@hotmail.com zodat ik met mijn privé mail terug kan sturen. (Deze zet ik liever niet openbaar) als je wilt kan ik ook het programma van eisen en de telcijfers toesturen die openbaar beschikbaar zijn of waren. (Geld ook voor anderen die dit lezen)
Bovendien is het misschien handig om te wachten tot de definitieve dienstregeling bekend wordt. We kunnen nu wel over en weer discussiëren maar we hebben geen exacte informatie. Via Twitter had ik aan Syntus gevraagd wanneer deze bekend gemaakt zou worden en hun reactie was dat binnen enkele weken zou gebeuren.

Ik hoor graag reactie
Vriendelijke groet
Vince

Ik ben tegen het opheffen van de lijnen 77 en 78 omdat daardoor ouderen die wonen rondom de Biezenkamp en het Hamersveld veel verder moeten lopen. Het vaker rijden van de bussen weegt niet op tegen het verder lopen.

Ik heb liever een bus die iets minder vaak rijdt maar snel te bereiken is dan dat ik 20 minuten moet lopen naar een snellere bus die vol zit.

De eerste bus op zondag vertrekt 10 minuten later dan voorheen connexion. Hierdoor mijn uitje met de vervolgbus gemist. Schade 30 euro. Kan eerste bus op zondag wat vroeger gaan rijden? En zou er een dienstregeling uitgedeeld kunnen worden? 10-12-2016 nog nergens verkrijgbaar.

Mijn dochter maakt dagelijks gebruik van lijn 17. Sinds afgelopen maandag schijnt de lijn 17 twee haltes voor het keerpunt opeens om te turnen in lijn 217 en hoeft de bus dan schijnbaar bij deze twee haltes ook niet meer te hoeven stoppen.Heel lastig.

Heeft u deze opmerking ook bij Syntus zelf gemeld?
Het is inderdaad vreemd dat dat vanaf afgelopen maandag is gebeurd. Iedere bus heeft zijn eigen route en m.i. kan 17 niet zomaar 217 worden.
 

Ik vind het wegvallen van lijn 17 waardoor bijna 1/3 van Leusden ( grof genomen zo'n 8000 mensen ) geen bushalte meer hebben binnen een loopafstand van 5 minuten schandalig! Lijkt wel 1950 o.d.
Niet iedereen in de wijken Langenbeek,Bosveld,Munnikhove heeft een auto .
De buurtbus is nauwelijks een optie,deze rijdt om het uur.Bovendien probeer eens van bv Bosveld naar de Larikslaan te komen ,dat kan helemaal niet zonder 2 keer minimaal 8 minuten lopen .Eerst naar de dichtstbijzijnde Buurtbushalte en vervolgens overstappen en dan nog eens 8 minuten naar bestemming lopen.En men moet ook weer terug.Voor Ouderen en zeker ouderen met b v reuma of / en kunstheup/ knie en geen auto is dit niet te doen .Die lopen dit ook niet in totaal 16 minuten ,maar minstens 25.
De buurtbus komt niet eens in de BUURT van de Larikslaan.
Zou graag weten welke leusdense wethouder zo heeft zitten slapen ,dat hiertegen niet onmiddelijk voordat Syntus definitief onder contract kwam via Utrecht heftih protest is aangetekend.

waarom rijden er geen bussen rechtstreeks naar Wageningen.
je moet lijn 80 nemen naar Rhenen en daar weer overstappen op lijn 50 naar Wageningen,vorig jaar reed lijn 80 rechtstreeks naar - Wageningen en nu niet meer.

Reactie toevoegen

U bent hier