h

Speerpunten SP Leusden

29 januari 2022

Speerpunten SP Leusden

SPEERPUNTEN IN ONS PROGRAMMA

Kik hier voor het gehele partijprogramma van de Gemeenteraadsverkiezingen 

De SP staat dicht bij de mensen en kiest in onze gemeente voor een eerlijke politiek met de volgende actiepunten waar de SP de komende vier jaar voor zal staan. Of het betaalbaar is? Het zijn en blijven politieke keuzes! De belangrijkste speerpunten voor ons zijn:

  1. Een zorgzame gemeente, waar iedereen de zorg krijgt die noodzakelijk is en waar kwetsbare jongeren recht hebben op zorg zonder marktwerking en wachtlijsten. Waar ouderen in een zorgbuurthuis in eigen omgeving een fijne oude dag kunnen hebben. Een gemeente waar armoede niet thuis hoort en kinderen die in armoede opgroeien alle noodzakelijke steun krijgen van de gemeente.
  2. Een leefbare gemeente, waar iedereen recht heeft op een betaalbare woning en het aantal sociale huurwoningen wordt uitgebreid. Een veilige leefomgeving met wijkkamers in elke wijk waar buurtbewoners medezeggenschap krijgen over de inrichting en het onderhoud van hun eigen wijk. Waar belangrijke voorzieningen zoals de Bibliotheek, Fort33, Zwembad Octopus, De Korf en Theater De Tuin behouden blijven.
  3. Een mobiele gemeente, waar de lijnbus terugkomt in elke wijk en de auto wordt teuggedrongen door een sluitend openbaar vervoersnet dat heel Leusden, Achterveld en Stoutenburg met Amersfoort verbindt.
  4. Een schone gemeente, met een groen maar rechtvaardig milieu- en klimaatbeleid, waar de inwoners direct betrokken worden en medezeggenschap hebben over een klimaatrechtvaardig beleid. Met allereerst op alle daken van bedrijven en woningen zonnepanelen. Waar de grootste vervuilers de rekening betalen en de rekening niet eenzijdig bij de inwoners wordt gelegd.  En waar ernstig milieuvervuilende middelen zoals glyfosaat aan banden worden gelegd.

Reactie toevoegen

U bent hier