h
28 december 2022

HUURVERHOGING IN LEUSDEN: 0% is genoeg!

Foto: SP

De jaarlijkse huuraanpassing komt er per 1 juli weer aan. Helaas gaat de Woningstichting Leusden (WSL) dit jaar de huren weer verhogen. Dit terwijl het leven al zo duur geworden is!

De huurdersorganisatie Huurders Leusden Voor Elkaar (HLVE, waar Annet Belt sinds haar vertrek uit de gemeenteraad weer deel van uitmaakt) heeft meerdere pittige  gesprekken met de directie van de WSL gehad om hoe dan ook het percentage huurverhoging naar beneden te krijgen. Doel was 0%, want: 0% is genoeg!

Dit is helaas niet gelukt maar de maximale huurverhoging is wel voor velen van tafel.

Lees verder
28 december 2022

SP Leusden bij steunmanifestatie toeslagenouders

 

Foto: SP

De SP Leusden was in Rotterdam aanwezig op de door diverse maatschappelijke organisaties (o.a. Stichting Gedupeerde Ouders, Save the Children, FNV, Defence for Children) samen met politieke partijen (SP, GroenLinks, Bij1, Denk, PvdA en Partij voor de Dieren) georganiseerde steunmanifestatie voor de getroffen ouders en kinderen in het toeslagenschandaal.

Lees verder
12 april 2022

Annet Belt neemt afscheid met hoge SP onderscheiding

Foto: Frank Otter

De landelijke SP en de SP afdeling in Leusden hebben  Annet Belt bij haar afscheid van de gemeenteraad onderscheiden met de zilveren tomaat, de eén na hoogste onderscheiding binnen de SP. Samen met Guus van Ginkel heeft Annet als fractievoorzitter met ontzettend veel inzet en passie onze partij en inwoners in de raad vertegenwoordigd. Met haar “grote mond” heeft zijn onverschrokken het SP geluid laten horen. En dat deed zij met grote opofferingsgezindheid want  lichamelijke ongemakken maakten dat niet eenvoudig.  Bij vriend en vijand heeft zij als echte socialist veel respect afgedwongen. Dus deze onderscheiding was niet meer dan logisch! Maar wees niet ongerust, want Annet blijft als activiste onze partij met raad en daad bijstaan.  

Foto: SP
Lees verder
12 april 2022

SP stort fractiebudget terug in gemeentekas

Foto: Frank Otter

De SP in Leusden stort 3.296,86 terug in de gemeentekas. Onze afscheid nemende fractievoorzitter Annet Belt zei dat namens de SP bij de laatste raadsvergadering van de oude raad. De SP zal de gehele vergoeding van de afgelopen vier jaar terugstorten. In een toelichting stelde Annet dat de gemeentelijke toelage aan fracties veel te hoog is. Zij benoemde ook nog dat verhoging van de raadsvergoeding (wat elk raadslid krijgt) absurd is in deze tijd en deed een moreel appèl om dat raadsbreed te weigeren in de nieuwe periode.

Lees verder
18 februari 2022

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Strijd mee, stem SP

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Lees verder
29 januari 2022

Speerpunten SP Leusden

SPEERPUNTEN IN ONS PROGRAMMA

Kik hier voor het gehele partijprogramma van de Gemeenteraadsverkiezingen 

De SP staat dicht bij de mensen en kiest in onze gemeente voor een eerlijke politiek met de volgende actiepunten waar de SP de komende vier jaar voor zal staan. Of het betaalbaar is? Het zijn en blijven politieke keuzes! De belangrijkste speerpunten voor ons zijn:

  1. Een zorgzame gemeente, waar iedereen de zorg krijgt die noodzakelijk is en waar kwetsbare jongeren recht hebben op zorg zonder marktwerking en wachtlijsten. Waar ouderen in een zorgbuurthuis in eigen omgeving een fijne oude dag kunnen hebben. Een gemeente waar armoede niet thuis hoort en kinderen die in armoede opgroeien alle noodzakelijke steun krijgen van de gemeente.
  2. Een leefbare gemeente, waar iedereen recht heeft op een betaalbare woning en het aantal sociale huurwoningen wordt uitgebreid. Een veilige leefomgeving met wijkkamers in elke wijk waar buurtbewoners medezeggenschap krijgen over de inrichting en het onderhoud van hun eigen wijk. Waar belangrijke voorzieningen zoals de Bibliotheek, Fort33, Zwembad Octopus, De Korf en Theater De Tuin behouden blijven.
  3. Een mobiele gemeente, waar de lijnbus terugkomt in elke wijk en de auto wordt teuggedrongen door een sluitend openbaar vervoersnet dat heel Leusden, Achterveld en Stoutenburg met Amersfoort verbindt.
  4. Een schone gemeente, met een groen maar rechtvaardig milieu- en klimaatbeleid, waar de inwoners direct betrokken worden en medezeggenschap hebben over een klimaatrechtvaardig beleid. Met allereerst op alle daken van bedrijven en woningen zonnepanelen. Waar de grootste vervuilers de rekening betalen en de rekening niet eenzijdig bij de inwoners wordt gelegd.  En waar ernstig milieuvervuilende middelen zoals glyfosaat aan banden worden gelegd.
Lees verder
2 juli 2021

Mooie actie van SP Leusden voor ouders toeslagenaffaire

Foto: SP

Op zaterdag 22 mei was SP Leusden met veel partijgenoten in actie voor de ouders die getroffen zijn door de toeslagenaffaire. Van duizenden ouders werden levens verwoest door onterechte beschuldigingen van fraude. Ook in de gemeente Leusden zijn tientallen ouders door neoliberaal overheidsingrijpen in de problemen gekomen. Ondanks dat dit, met de aardbevingsellende in Groningen, een der grootste naoorlogse politieke schandalen is, treuzelde het neoliberale kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie in te grijpen. Nog steeds wachten veel ouders op de compensatie voor deze ellende!

Lees verder

Pagina's