h

Goed bezochte ledenvergadering over ons beginselprogramma Heel de Mens

9 juli 2023

Goed bezochte ledenvergadering over ons beginselprogramma Heel de Mens

Foto: SP

Onze 20ste Ledenvergadering was op 24 april 2023 in Fort33. Aanwezig waren toch nog 15 leden ondanks veel afzeggingen, en de leden zorgden voor een levendige avond met veel geanimeerde discussie. Alles onder leiding van onze voorzitter Kerim. Frank maakte het verslag waarvan dit een samenvatting is. 


Het hoofdpunt was ons beginselprogramma Heel de Mens dat op ons landelijk SP Congres van zaterdag 3 juni zal worden vastgesteld. Ook werd aandacht besteed aan de actiepunten voor de afdeling nu wij door zetelroof door oud SP –raadslid Guus van Ginkel geen raadslid meer hebben.

Discussie over Heel de Mens

Het laatste concept van Heel de Mens werd doorgenomen. Er kwam discussie over de tekst uit de Inleiding: “door samen met anderen verbeteringen af te dwingen – met en onder de mensen” waarbij afdwingen als te opgelegd en soms door mensen als te veel werd beschouwd. Na een stemming werd toch gekozen de huidige tekst te handhaven. Ook tekstvoorstellen werden besproken.  Bij ons Vooruitzicht – Een democratische economie over de digitale revolutie stond dat het altijd een sociale revolutie moest worden: techniek, dataverzameling en algoritmen ten behoeve van het welzijn van de mensen. Het woord “algoritmen” vonden we een te negatieve bijklank hebben. Besloten werd dit woord weg te laten.  Tot slot werd met deze aanpassingen het gehele stuk (zie trouwens De Tribune van april hiervoor) met grote instemming van de ledenvergadering als zeer positief beoordeeld. Wel werd nog gesuggereerd in het stuk nog een toelichting toe te voegen bij weliswaar voor ons bekende termen als Marktwerking, Kapitalisme, Liberalisme, Neoliberalisme en Socialisme. Niet voor iedereen is dat genoeg duidelijk. Ook werden aan het eind onze afgevaardigden voor de regioconferentie en het congres. Tietse werd als afgevaardigde gekozen voor regioconferentie en congres. Rene zal als gast hem vergezellen.

Actiepunten voor de afdeling

Moeten we een actiepunt stevig naar voren brengen of juist onze aandacht verdelen? Doorpakken op punten waar we winst boeken. Ons doel is een socialistische maatschappij en dan is het niet goed een belangrijk actiepunt als het Nationaal Zorgfonds te  laten wegzakken in de vergetelheid. We pleiten landelijk als SP voor nationalisering en zeggenschap in de publieke sector maar de belangrijke strijd tegen de commerciële zorgverzekeraars mag nooit worden opgegeven. Ander belangrijk punt: Hoe halen we jongeren naar de SP? Door ons veel meer te laten zien bij acties waar veel jongeren 

zijn, zoals milieuacties. Actiepunten voor de SP Leusden zijn het openbaar Vervoer en Wonen. Dit houdt onder andere in da we moeten “Sparren” met raadspartijen om informatie vanuit de Raad te krijgen zodat we weten wat er speelt bij bijvoorbeeld Woningbouw. Zoals werd opgemerkt is het in Leusden onmogelijk om een woning te kunnen kopen onder of rond 200.000, en er kan ook amper een betaalbare woning worden gehuurd. Blijft een belangrijk actiepunt: Plekken die aangewezen waren voor bouw van woningen worden nu op de lange baan geschoven. Samengevat:  In de ledenvergadering werd geconstateerd dat we in Leusden goed moeten blijven reageren op zaken waarbij we mensen kunnen mobiliseren.  Meer acties, meer samenkomsten om bijvoorbeeld overleg, maar ook om het maken van actiemateriaal, banners, borden e.d. bijvoorbeeld een vaste avond in de maand. Er wordt besloten om iedere maand de datum van de maand erop te vermelden in het inlegvel en op de website (Frank) De volgende bijeenkomst is ook gelijk bepaald: woensdag 24 mei, om 19.30,  dus niet alleen het bestuur maar voor alle leden die daarbij willen meepraten en beslissen!

 

Reactie toevoegen

U bent hier