h

SP ondersteunt actie voor Wijkcentrum 't Ruige Veld

17 maart 2020

SP ondersteunt actie voor Wijkcentrum 't Ruige Veld

SP Leusden ondersteunde bewoners van het Ruige Veld in hun wens te komen tot een ontmoetingsruimte in hun wijk. Overweldigde steun na bezoek van bijna alle huizen in de wijk met 20 vrijwilligers. Die wijkkamer moet er komen. Nu is het woord aan de plaatselijke politiek. De SP zal zich ook daar hard voor dit initiatief van onderop inzetten! Op de foto een deel van de 20 vrijwilligers die de wijk huis aan huis bezochten..

 

SP activisten steunen bewoners in de wijk ’t Ruige Veld met het verzorgen en ophalen van een enquête in die wijk. Bewoners onderzoeken of er genoeg belangstelling is voor een Wijkkamer of een ontmoetingsruimte in ‘t Ruige Veld. In de hele wijk is namelijk geen enkele mogelijkheid waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, samen een kopje koffie kunnen drinken, een spel-letje doen, of samen kunnen eten. Ook zou dit dicht bij huis mogelijkheden bieden voor informatie en contacten met de mensen van de gemeente.
Maar liefst 4 zaterdagen gingen we met veel vrijwilligers (elke keer weer meer mensen uit de wijk) langs de huizen. De hele wijk is inmiddels bezocht en de uitkomst van de enquête lijkt nu al duidelijk. Er is grote behoefte aan een dergelijke ontmoe-tingsplek in de wijk. Bijna alle bezochte bewoners steunen en-thousiast dit idee. Nog mooier is dat meer dan 30 mensen zich hebben opgegeven om vrijwillig mee te helpen in een dergelij-ke ontmoetingsruimte! Na verwerken van de enquête gaan we met de bewoners naar de politiek, WSL en Lariks. De definitieve uitslag van de enquête is nog niet bekend. Het ligt voor de hand dat we hiervoor ook aandacht vragen bij de plaatselijke pers. U hoort spoedig meer hiervan!

Reactie toevoegen

U bent hier