h

SP Leusden: Bus terug in de wijken in Leusden blijft wel mogelijk

31 maart 2017

SP Leusden: Bus terug in de wijken in Leusden blijft wel mogelijk

Foto: SP

Ondanks de houding van gedeputeerde van Provinciale Staten en vervoerder Syntus kan volgens de SP Leusden de bus terugkeren in de wijk. Het blijft volgens de partij wel nodig in Leusden eensgezind op te treden zodat de Provincie de wens van vele Leusdenaren niet kan negeren.

De SP Leusden is er van overtuigd dat de bus gewoon terug kan keren in Zuidoost Leusden en de Biezenkamp. De partij bekritiseert de houding van de Provincie en met name van gedeputeerde mevrouw J. Verbeek-Nijhof tijdens het overleg op 30 maart in het Leusdense gemeentehuis.

De SP vindt het onbegrijpelijk dat gedeputeerde Verbeek niet wil luisteren naar de wens van vele Leusdenaren en hun vertegenwoordigers in het overleg. Zij lijkt halsstarrig vast te houden aan alternatieve mogelijkheden, zoals de buurtbus, belbus en regiotaxi.

De SP en bewoners willen openbaar vervoer in de wijk en geen aanvullend vervoer. Bewoners hebben de SP aangegeven dat zij de buurtbus geen goed alternatief vinden voor de gewone bus vanwege het overstappen, de rijtijden en belemmeringen voor de rollator. Van de buurtbus wordt nu amper gebruik gemaakt omdat men alternatieven is gaan zoeken. Uit de enquête van de SP blijkt dat meer dan 50% van de bewoners nu noodgedwongen gebruik is gaan maken van de auto en ook dat sociale isolatie is toegenomen.

De SP Leusden betreurt het dat Gedeputeerde en Syntus tot op heden weinig aandacht hebben voor de wensen van Leusden. Maar aanpassing van het huidige vervoersplan is volgens de SP nog zeer goed mogelijk. Door het nauw betrekken van alle betrokkenen, politieke partijen, maatschappelijke organisaties en bewoners kan nog wel degelijk voor juli 2017 een wijziging in het vervoersplan worden doorgevoerd waardoor de bus weer kan gaan rijden in Zuidoost Leusden en langs de Biezenkamp.

Het is volgens de SP, gezien de houding van gedeputeerde en Syntus, van belang vanuit Leusden flink druk op de ketel te houden. De SP blijft die druk samen met bewoners zetten. De SP pleit verder voor een voortzetting van het eensgezind optreden van alle partijen vanuit Leusden. Volgens de partij kan en mag de Provincie dat absoluut niet negeren.

Contactpersoon

Joop Welter
Voorzitter SP Leusden

Zie ook op RTVUtrecht:

Reacties

Succes hierbij Joop, Ruud en natuurlijk de inwoners van Leusden. Ik ben er van overtuigd dat, als jullie de druk op de ketel houden, het zuiden van Leusden op het laatst in het nieuwe vervoersplan weer een fatsoenlijke verbinding heeft. Het zal mij een eer zijn de eerste dit mee te maken.
Groetjes en sterkte, Gerard bosman

Bestuur en SP leden Leusden.

Kijk en daarom ben ik SP lid.
Gerard Bosman, door verhuizing naar Weert en daardoor vertrokken uit de Provinciale state Utrecht.
En dan toch nog even toch nog even een hart onder de riem steken voor een stel grote strijders die zich blijven inzetten voor een goed openbaar vervoer in Leusden.
Gerard hartelijk dank hiervoor, een SP lid uit Leusden.
Het ga je goed.

Het is niet normaal dat de provincie en Syntus niet luisteren. De oude route is beter dan de nieuwe route. Hou de druk er op. Ik hoop dat ze de volgende keer gaan luisteren. Blijf het proberen.

Reactie toevoegen

U bent hier