h

Symposium over het rapport 'De publieke zaak'

3 februari 2017

Symposium over het rapport 'De publieke zaak'

Op vrijdagmiddag 10 februari organiseert het wetenschappelijk bureau van de SP een symposium over het rapport 'De publieke zaak' dat is geschreven door Ineke Palm. Graag willen wij je vragen om het symposium bekend te maken bij geïnteresseerden in je netwerk en nodigen we je uit om zelf ook deel te nemen.

Je kunt je inschrijven via www.spnet.nl/publiekezaak.

Op het symposium presenteren we het rapport en spreken we met mensen
uit het onderwijs, zorg en veiligheid over de ontwikkelingen van de
afgelopen jaren. Zo spreken we onder andere met Cobie Groenendijk
(psychiater), Marij Feddema (docent), Anthony van Baal (wijkagent) en
mensen van de St. Maartenschool, waar Emile Roemer onlangs nog op
werkbezoek ging. Daarbij gaat het er natuurlijk ook om hoe we het tij
kunnen keren. We spreken over de noodzaak om te komen tot een hernieuwde
publieke moraal en een versterkte publieke sector. Waar je collega niet
je concurrent is, maar we samen meer te zeggen krijgen op de werkvloer.
De dag wordt afgesloten door Emile Roemer.

Het congres begint om 14.00 (inloop vanaf
13.30), en duurt tot 16.30. De locatie is Hogeschool Domstad,
Koningsbergenstraat 9 3531 AJ Utrecht (vlakbij het centraal station van
Utrecht).

Reactie toevoegen

U bent hier