h

Verslag vergadering met Prov. Staten - Buslijnen

1 oktober 2016

Verslag vergadering met Prov. Staten - Buslijnen

Foto: SP

Verslag van de bijeenkomst tussen SP Leusden, SMBL, bewoners en de Provincie Utrecht.

Aanwezigen namens
SP Leusden:
Ruud Stuivenberg, Joop Welter, Wim van Leeuwen,
SMBL:
Anne van den Dool
Bewoners:
Ferrie Groosmuller, Ria van den Berg,
Gedeputeerde Staten:
J. Verbeek-Nijhof (Gedeputeerde), Hans Groen (Beleidsambtenaar), Ruud Poort (Griffier)
Provinciale Staten:
Gerard Bosman (SP)
 

Utrecht, woensdag 7 september 2016.
Omdat ook Jacqueline Verbeek vond dat de behandeling van onze inspraak tijdens de commissievergadering MME van 13 mei jl niet goed was verlopen nodigde eerder genoemde ons uit voor een goed gesprek.
Na een korte inleiding en een voorstelronde gingen we al snel over tot de inhoud.
Nadat Joop een algemeen beeld schetste van hoe slecht het er straks voor staat met het OV in Leusden en dat we toch echt een groot probleem hebben was het woord aan Ferrie die duidelijk maakte dat hij dagelijks wordt aangesproken over de problemen en dat het voor iedereen duidelijk is dat de voorgenomen wijzigingen in het OV slecht of niet zijn gecommuniceerd naar de bewoners. Dit zou waarschijnlijk anders zijn verlopen wanneer de beroepszaak van Connexxion niet zou meetellen. Bij dit gebrek aan communicatie draagt wat ons betreft ook de gemeente een deel van die verantwoordelijkheid.
Namens de SMBL nam Anne het woord en hij legde haarfijn uit waarom het voor de groep mensen waarvoor zijn stichting de belangen behartigd uiterst kwalijk is wat er met het OV in Leusden gebeurt. Alle stabiliteit die voor deze mensen zo belangrijk is valt weg. De gedeputeerde zegt goed te begrijpen dat het inderdaad heel ingrijpend is maar stelt meteen dat het helaas onderdeel is van het beleid. Er is nu eenmaal gekozen voor een andere manier van
aanbesteden van het OV waarbij de onderneming die dat gaat uitvoeren meer vrijheid heeft om invulling te geven aan hoe het OV volgens hem moet verlopen.
Tijdens de discussies die er ontstaan wordt regelmatig gesproken over de regiotaxi en de buurtbus. Uiteraard is bekend dat de SP niets ziet in het inzetten van de buurtbus omdat die veelal door vrijwilligers wordt bestuurd en dat is in onze ogen verdringing van arbeidsplaatsen. Voor die discussie is deze bijeenkomst echter niet het podium dus afgezien van het blijven benoemen van dat probleem gaan we hierover niet bakkeleien. De regiotaxi is een duur alternatief voor mensen die een geringe inhoud van de portemonnee hebben en dus zal een groot deel van die mensen daar geen gebruik van maken.
In het algemeen blijkt uit onze handtekeningenactie en de Enquette van SMBL dat veel inwoners van Leusden straks weer gebruik zullen gaan maken van de auto.
Ruud Stuivenberg stelt vast dat er 3 punten in het Programma van Eisen staan die de provincie in staat stellen om alsnog aanpassingen door te voeren.
Ook legt hij uit, met behulp van kaartjes waarop de route getekend staat en waarop hij een alternatieve route heeft ingetekend, dat de voorgenomen, zgn gestrekte routes in Leusden hun doel volledig voorbij gaan. Het is duidelijk dat alle aanwezigen snappen wat er bedoeld wordt en ze zien ook in dat dit in Leusden een zeer ingrijpende routewijziging oplevert.
Echter blijft gedeputeerde bij haar eerder gedane uitspraak dat er niks meer aan te doen is. Na enige discussie daarover komt ze met de stelling dat er inderdaad wel mogelijkheden zijn maar dat ze vanwege het geld niet van plan is dat door te voeren.
Ook het voorbeeld dat Zuid-Holland dezelfde problemen had en extra geld heeft uitgetrokken om de problemen het hoofd te bieden bracht geen soelaas en veranderde niets aan de opstelling van gedeputeerde. Deze week heeft Ruud Stuivenberg contact gehad met de gedeputeerde van Zuid-Holland die belast is met de concessie OV aldaar, Arie Stuivenberg. (Geen familie). Deze vertelde hoe bij hen na goedkeuring van het vervoersplan bleek dat bepaalde wijken en dorpen nauwelijk nog bereikbaar waren met het OV en na zorgvuldig overleg werden eerder geschrapte routes in ere hersteld.
Voor de route en dienstregeling werden we verwezen naar Syntus omdat “de provincie niet over de routes gaat”. Navraag bij Syntus leverde de uitspraak op: “het vervoersplan is goedgekeurd en dus gaan we het zo uitvoeren”
Er zijn echter niet alleen slechte berichten die uit dit gesprek voortkomen. Concreet hebben we op 6 punten terrein gewonnen. Namelijk:
1. SMBL is toegevoegd als adviseur bij het vaststellen van het vervoersplan 2018 en verder.
2. SP Leusden, SMBL, Syntus, Provincie Utrecht en de gemeente Leusden komen eind november bij elkaar om te zorgen dat de overgang naar de nieuwe concessie zo min mogelijk problemen oplevert en om de nu volgende zaken te bespreken:
3. Gerard Bosman (SP statenfractie) zal voor die tijd trachten binnen de provinciepolitiek een meerderheid te vinden voor een motie waarin alsnog wijzigingen worden geeist
4. Het aantal reizigers per bus, dat prominent de achterliggende reden is dat lijn 77 en 78 zijn geschrapt worden goed onder de loep genomen omdat vermoed wordt dat deze telling niet juist is toegepast.
5. De afstand tot de bushaltes van 600m maximaal wordt onder de loep genomen omdat aangetoond is dat aanzienlijk veel huishoudens in de nieuwe situatie verder moeten lopen of fietsen.
6. De gedeputeerde heeft nu toegegeven dat het aanpassen van de route mogelijk is maar dat het om geld gaat. Dit is wezenlijk anders dan haar houding tot nu toe. Ook bij presentaties en vergaderingen heeft ze altijd gezegd dat het niet mogelijk is om in het vervoersplan wijzigingen aan te brengen.
7. Voor 2018 hebben we de toon gezet en zal het erg moeilijk worden voor de vervoerder om het huidige vervoersplan in stand te houden.
Voor de punten 4 en 5 geldt dat wanneer blijkt dat er een wezenlijk ander beeld naar voren komt door heroverweging van de cijfers, de mogelijkheid bestaat dat Syntus de route alsnog moet wijzigen omdat zowel het aantal reizigers per bus als ook de afstand van alle huishoudens tot een bushalte harde eisen zijn waaraan het vervoersplan moest voldoen. Dat het vervoersplan toch al is goedgekeurd doet dan niet ter zake.
We hebben ons volgende onderhoud op 24 november a.s. Dit is helaas nog ver weg maar dat stelt ons wel in staat om een en ander goed voor te bereiden. Mocht eerder blijken dat het vervoersplan inderdaad op veel plekken niet aan de eisen voldoet dan zullen we dit uiteraard eerder bij de gedeputeerde ter sprake brengen.
We blijven ons sterk maken voor dit onderwerp en zullen alles doen wat in onze macht ligt om goed Openbaar Vervoer voor alle Leusdenaren te behouden.
Ruud Stuivenberg
Coördinator OV actie
SP Leusden.

Reacties

Hallo,

Ik heb een paar vragen over het artikel:
Wat zijn die drie punten die aanpassingen te werk kunnen stellen waar jullie naar verwijzen?
Hoe komen jullie erbij dat 600 m van een huishouden naar een halte een harde eis is terwijl er in het pve alleen wordt gesproken over afstanden kern>halte (waarbij Leusden 1 kern is)

Groeten
Vince

Reactie toevoegen

U bent hier