h

SP Leusden: afbraak openbaar vervoer dreigt!

31 maart 2016

SP Leusden: afbraak openbaar vervoer dreigt!

Zoals bekend heeft Syntus de aanbesteding voor het openbaar vervoer in de provincie Utrecht gewonnen. Dus ook voor Leusden en Woudenberg. De SP Leusden vindt het opvallend dat er allerlei positieve reacties klinken en naar buiten wordt gebracht dat men beter af is met deze vervoersplannen. De SP ziet echter een grote verschraling van het aanbod van het openbaar vervoer in Leusden en Woudenberg. De Leusdense afdeling van de SP kondigt aan bij de Provincie op 9 april in te spreken en tegen dit vervoersplan actie te gaan voeren. De SP wil dat bus 77 niet wordt opgeheven en de nieuwe bus 17 ook langs de Biezenkamp zal rijden.

De SP Leusden schetst de gevolgen voor Leusden en citeert uit het vervoersplan van Syntus dat in december 2016 zal worden ingevoerd: de bussen 77 en 78 worden opgeheven en er komt een nieuwe buslijn 17, die de Noorderinslag, Middenweg via ‘t Ruige Veld met Bedrijventerrein De Horst verbindt.

Volgens de SP Leusden betekent dit dat hele wijken in het bijzonder Langenbeek, Bosveld, Munnikhove en Zwanenburg van openbaar vervoer verstoken blijven. De geboden oplossing van Syntus om met een buurtbus te gaan rijden op de route van bus 77, is voor de SP niet aanvaardbaar. De SP respecteert vrijwilligers, maar vreest voor verdringing van arbeidsplaatsen. De partij wijst er tevens op dat de voorgestelde uitbreiding van de route van deze buurtbus uit Gelderland (509) ernstig ter discussie staat. Door Syntus worden daarnaast huurfietsen ingezet. Volgens de SP een sympathiek plan, maar de partij noemt dit voor vele ouderen geen goed alternatief.

De SP Leusden maakt ook grote bezwaren dat er geen enkele bus meer rijdt langs woonzorgcentrum ‘t Hamersveld en Winkelcentrum De Biezenkamp. Volgens de partij zal dit een negatieve invloed hebben op de mobiliteit van bewoners en potentiele bezoekers en klanten. De Provincie stelt dat men sneller in Amersfoort zal zijn. De SP zegt dat dit voor de hand ligt als men hele buurten uitsluit en een kortere route rijdt.

De SP stelt opnieuw het systeem van aanbestedingen ter discussie. De marktwerking in het openbaar vervoer wil de partij tegengaan. Niet concurrentie maar goede samenwerking is volgens de SP de beste manier om goed openbaar vervoer te organiseren. Slachtoffer zijn de Leusdenaren die vanaf december 2016 minder gebruik kunnen maken van goed openbaar vervoer. De SP Leusden kondigt aan, naast de actie in het Provinciehuis, de wijken in te gaan om te horen wat de bewoners van dit vervoersplan vinden.

Reacties

GroenLinks en PvdA in Leusder Krant en Leusden Nu.,
uiten hun zorgen over busvervoer in Leusden.

Mosterd na de maaltijd.

Deze beide kranten hadden beter het ingestuurd stuk van SP Leusden van vorige week kunnen publiceren.
Gelukkig weet ik dat de heer J. Welter voorzitter SP Leusden zijn zorgen over het openbaar vervoer in Leusden heeft geuit in het provinciehuis Utrecht, samen met de vakbonden en raadsleden uit andere gemeentes. Jammer dat hier geen raadsleden uit Leusden bij aanwezig waren.

SP Leusden, veel succes met jullie actie!!!!

De vraag is: wat nu?
Het was natuurlijk bizar dat lijn 77 en 78 achter elkaar op dezelfde tijd naar Leusden reden en ook weer op dezelfde tijd terug. Buiten de spits met weinig passagiers. Je zou denken dat een nieuwe vervoersmaatschappij met een beter economisch verantwoord en efficiënter plan zou komen, zonder de dienstverlening aan klanten geweld aan te doen. De oplossing van Synthus is ronduit teleurstellend op zijn minst. Vreemder is het dat de besturen van de provincie en de gemeente dit hebben geaccepteerd en doen alsof het een verbetering is om (met name de oudere) Leusdense burgers te verplichten lange afstanden te lopen om op een bus naar de stad te kunnen stappen.
Daarentegen wordt het bedrijventerrein De Horst zeer goed bedient. Dat is goed zeker gedurende spitsperioden. Maar zijn de bussen daarheen en daarvandaan ook zo nodig buiten de spits? Zou het denkbaar kunnen zijn dat de route van de bus wat beter wordt afgestemd op de behoefte van de inwoners? In de huidige tijd moet het toch mogelijk zijn om enige flexibiteit in het ritten schema in te bouwen!
Dit is mijn voorstel: de bus rijdt tijdens de spits de voorgestelde route, en buiten de spits wordt om en om de routes van lijn 77 en 78 gereden.
Op die wijze wordt zowel het bedrijventerrein als de inwoners van Leusden van goede service verleend, terwijl de bussen een betere bezetting zullen hebben: economisch, efficiënt en bovendien inwonervriendelijk!

Het is idd onacceptabel dat de lijnen 77 en 78 samengevoegd worden.
Vooral dat lijn 77 gedeeltelijk vervangen gaat worden door buurtbus 509. Daar gaan slechts 8 of 10 mensen in. In de spits rijdt dit busje je voorbij omdat hij reeds vol is!!! Mijn voorstel is om ook in de spits zeker 2x per uur lijn 77 aan te doen ipv om de 7 à 8 min over de Noorderinslag zoals door Syntus is aangegeven. In de daluren om en om de routes van 77 en 78. Dan hoeft de buurtbus 509 geen extra groot rondje te rijden. Kost minder en zijn alle bewoners blij.

Reactie toevoegen

U bent hier