h

Bestuur SP Leusden

Joop Welter

Algemeen Bestuurslid

4941475

06 - 43502161

De afdelingsvoorzitter speelt een erg belangrijke rol, lokaal en landelijk. Hij of zij is de eerst verantwoordelijke voor de hele afdeling, inclusief raadsfractie en de lokale SP-activiteiten. De afdelingsvoorzitter speelt ook een rol in de landelijke partij. Hij vertegenwoordigt als politiek verantwoordelijke de afdeling en haar leden in de Partijraad, het hoogste orgaan binnen de SP. Daarmee is de afdelingsvoorzitter ook de rechtstreekse schakel tussen de landelijke en de lokale SP.

Annet Belt

Bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Frank Otter

Algemeen bestuurslid

Algemene zaken en redactie inlegvel voor de Tribune, het landelijk orgaan van de SP

U bent hier