h

SP Leusden bezorgd over minimabeleid en stelt maatregelen voor.

4 november 2014

SP Leusden bezorgd over minimabeleid en stelt maatregelen voor.

De SP maakt zich ernstige zorgen over het minimabeleid van de gemeente Leusden.  Hierdoor neemt volgens de partij de ongelijkheid in de gemeente toe. Hoewel de partij begrijpt dat de gemeente door het kabinetsbeleid tot lastige keuzes wordt gedwongen, zien zij graag dat er sociale keuzes gemaakt worden.

De SP maakte gebruik van het inspreken in de gemeenteraad om haar zorgen te delen. Armoede in een rijk land noemt de SP een schande. De partij constateert dat ook in Leusden kinderen zonder ontbijt naar school gaan en dat zij de rekening betalen voor het lage inkomen van hun ouders. Volgens de SP komen ook pensioengerechtigden en arbeidsongeschikte mensen door hogere zorgpremies en huurverhogingen elke maand te kort.

Het kabinet heeft aanvullende regelingen voor de minima afgeschaft. De SP schrikt van de reactie van het college in Leusden. Volgens de SP schermt het college met maatwerk en gerichter in te zetten ondersteuning. Hoe men dat gaat doen wordt volgens de SP nergens concreet. Wel komt het college met een overgangsregeling, waardoor cliënten die in 2014 gebruik maakten van regelingen eenmalig voor 50% (!) worden gecompenseerd in 2015. De SP noemt dit geen maatwerk maar een fooiregeling.

De SP mist sociaal begrip bij het college en stelt dat men geen idee heeft hoe het is om van een sociaal minimum kan rondkomen. Het NIBUD toont aan dat ook inkomens tot 120% van het sociaal minimum tekort komen. Dat leidt volgens de SP in Leusden tot veel verborgen armoede. Compensatieregelingen van de gemeente met extra middelen zijn broodnodig om grotere ongelijkheid en een tweedeling te voorkomen. De SP ziet ze echter niet.

Om verdere tweedeling en uitsluiting te voorkomen stelt de SP voor om te komen tot concrete regelingen voor de groep tot 120% van het wettelijk sociaal minimum. Regelingen voor vergoeding van de contributie voor sportverenigingen, pc’s, een OV kaart en vergoeding van schoolboeken. Daarbij moet volgens de SP de inkomensgrens voor deze gemeentelijke minimaregelingen verhoogt worden tot 120% van het sociaal minimum.

De partij wijst individuele gesprekjes in achterkamertjes af als ondeugdelijk, want het zou leiden tot willekeur en rechtsongelijkheid in toewijzingen. De SP roept de gemeenteraadsleden op de rampzalige tweedeling en toenemende ongelijkheid in Leusden te stoppen. Door de voorgestelde compensatieregelingen worden volgens de SP verdere verarming en schuldenopbouw van meer dan duizend Leusdenaren voorkomen.

Joop Welter

Voorzitter SP Leusden

U bent hier