h

Artikel uit de Woudenberger: De SP in Woudenberg

3 februari 2016

Artikel uit de Woudenberger: De SP in Woudenberg

'Woudenberg krijgt sociaal tegengeluid'

WOUDENBERG - Politiek Woudenberg moet worden
opgeschud. Dat is de reden dat Ruud Stuivenberg [en anderen] het initiatief hebben genomen voor een werkgroep met de intentie om een zelfstandige afdeling Woudenberg van de Socialistische Partij op te richten. SP Leusden ondersteunt het initiatief.

Marcel Koch, uit de Woudenberger

In het politieke klimaat in Woudenberg gaat het er zelden
stormachtig aan toe. Laat staan dat er af en toe een flinke stortbui
neerdaalt op de hoofden van de politici. Het is polderen, polderen en
nog eens polderen en na afloop van de raadsvergadering keert iedereen
tevreden huiswaarts.

Zo ongeveer schetsen Van Zuijlen [e.a.] de stijl van politiek
bedrijven in het Woudenbergse gemeentehuis. Wat hen betreft komt daar
met de komst van de SP op termijn verandering in.

,,Men is hier voortdurend op zoek naar de gulden middenweg'', zegt
de SP'er ,,Onder de raadsleden heerst een sfeer van: 'Laten we een
mooi besluit nemen, zonder het elkaar al te moeilijk te maken.'''
Volgens de geboren en getogen Woudenberger is de toon zelden kritisch of
scherp. ,,Om die reden bezoek ik de raadsvergaderingen niet meer."

Dorpsgenoot Van Zuijlen typeert het lokale politieke speelveld als
een vastgeroest christelijk bolwerk. ,,Het enige linkse geluid komt van
de PvdA, maar die partij is afgekalfd. Daarom zou het juist zo goed zijn
als de SP in de nabije toekomst om de hoek komt kijken voor een fris en
sociaal tegengeluid. Inwoners van Woudenberg moeten weer wat te kiezen
krijgen."

ACTIEDAG Of de initiatiefnemers - ,,we hebben
respect voor alle partijen" - op voldoende geestverwanten kunnen
rekenen, moet de komende periode uitwijzen als zij gekleed in tomaatrode
regenjacks de wijken intrekken. Zaterdag 27 februari, zo laat
[de SP afdelign] verheugd weten, staat de eerste actiedag gepland. ,,We
zoeken nadrukkelijk het persoonlijke contact op. We willen van de mensen
zelf horen hoe ze over een ander denken in het dorp. Waar zijn ze
ontevreden over? Wat kan er beter? Maar ook horen we graag waar ze wel
tevreden over zijn. We zullen vooral veel luisteren. Of ik denk dat er
behoefte is aan een SP? Dat denk ik zeker, ja."

ZETELS Thema's waar de beoogde SP-afdeling zich
op focust, zijn: recht op zorg, herinvoering schoolzwemmen, deugdelijk
openbaar vervoer, armoedebestrijding.

,,Ook de sociale huursector heeft onze speciale aandacht", vertelt
Van Zuijlen. Dromen over zetels bij de volgende
gemeenteraadsverkiezingen doen beiden nog niet. ,,Daar is het nog veel
te vroeg voor'', reageert zegt een andere SP'er. ,,We hebben de eerste stap gezet, maar het traject is nog lang.''

Joop Welter beaamt dit. De afdelingsvoorzitter van SP Leusden (sinds
2014) heeft de Woudenbergse afvaardiging op het hart gedrukt zich veel
te laten zien in het straatbeeld, maar bovenal geduldig te zijn. Welter:
,,Want het strikken van goede mensen om de basis te versterken, wat nu
nodig is om het initiatief te laten slagen, vergt veel tijd en aandacht.
Maar ik heb er wel vertrouwen in.''

U bent hier